Uppdateringar www.bohusvals.se  
Webbmaster: Gustav Ringström  
Tryck "uppdatera" (F5) om en uppdatering inte syns på en sida. Det kan ligga kvar en gammal sida i dina temporära internetfiler som laddas upp.  
Hittar du något fel på hemsidan, eller har några förslag på innehåll, utformning, design m.m. får du väldigt gärna skicka ett e-post, info@bohusvals.se  
  Uppdateringar:
  2016-11-14
 • Främst uppdaterat länkar och tagit bort ej aktuell information.
  2015-01-02
 • Uppdaterat några länkar och bildlänkar till SMHI.
  2013-04-21
 • Uppdaterat några länkar och bildlänkar till SMHI.
 • Tagit bort och lagt till några länkar till andra hemsidor.
 • Ändrat diverse andra ej aktuella länkar.
  2012-05-12
 • Uppdaterat några länkar till SMHI.
  2012-03-18
 • Uppdaterat kalendern.
  2011-10-13
 • Lagt in fler kort till "random-slingan".
  2011-10-08
 • Lagt till två guideböcker i vårt bibliotek, se medlems-sidan.
  2011-10-06
 • Ändrade graderingen på Kynne älv.
  2011-09-28
 • Lagt till en karta i vårt guideboksbibliotek.
  2011-09-08
 • La till ett flödesalarm för Säveån.
  2011-06-07
 • Tog bort trend-pilarna i flödesalarmet för Solbergfoss. Innehöll en bugg.
  2011-05-27
 • Uppdaterat forsguiden för Kynne älv.
  2011-05-08
 • Tog bort facebook-badge och la istället till en like-knapp.
  2011-05-03
 • Lagt in trend-pilar till flödesalarmet på startsidan. Kan innehålla buggar.
  2011-04-30
 • Har lyckats få igång flödesalarmet för Glomma igen. :-) Den larmar för Ågårdselva och Sarpsborgsvågen.
 • Uppdaterat forsguiden för Enningdalsälven.
  2011-04-29
 • Uppdaterat kalendern.
  2011-04-25
 • Uppdaterat sidan om laxparasit.
 • Lagt in en Facebook-badge på startsidan.
  2011-04-19
 • Uppdaterat kalendern.
  2011-03-10
 • Tagit bort all flödesdata som hämtas från andra sidor. Bara flödesbilder från Örekilsälven som finns kvar. Detta pga. strul och ändringar på de sidor som flödesdatan hämtades ifrån. Därmed är även flödesalarmet från startsidan bortplockat.
  2011-04-05
 • Uppdaterat kalendern.
  2011-03-31
 • Uppdaterat kalendern.
 • Uppdaterat några länkar i forsguiden.
  2011-03-26
 • Uppdaterat kalendern.
  2011-03-20
 • Uppdaterat kalendern.
  2010-12-30
 • Uppdaterat kalendern och gjort om den.
  2010-12-29
 • Uppdaterat kalendern.
  2010-10-02
 • Lagt in flera länkar om vattenföring.
  2010-08-24
 • Lagt in bilder från sommarens Norgeresa.
 • Tagit bort och lagt till random-bilder till startsidan.
  2010-08-23
 • Uppdaterat kalendern.
  2010-08-08
 • Ändrat lite innehåll i sidan om säkerhet.
 • Ändrat i forsguiden för Enningdalsälven.
 • Lagt tillbaka visning av Säveåns flödesdata. Var nere pga. problem med sidan som uppgiften hämtades från.
  2010-05-12
 • La till avläsning av normalflödet för Ågårdselva och Solbergfoss, i forsguiden.
  2010-04-21
 • Lagt in en film från paddling i Kynne älv 17/4.
  2010-04-18
 • Lagt in en film från paddling i Enningdalsälven.
  2010-04-05
 • Lagt in en film från paddling i Kynne älv.
 • Lagt in fler kort från Kynne älv, Tack Rickard!
  2010-02-23
 • Uppdaterade länkar till SMHI's sida med vattenföring.
  2010-02-20
 • Lagt in en till länk på Länksidan.
  2010-02-19
 • Uppdaterat Kalendern. Nytt datum för DaFlo bravefest, + mer info.
  2010-02-06
 • Lagt in en länk i Menyn till vår nya Facebook-sida.
 • Uppdaterat Kalendern.
  2010-01-30
 • Ändrat visningen av graderingarna i forsguiderna.
 • Gjort avståndet mellan flödesalarm och rubriken på startsidan automatiskt justerbar. Funkar dock inte i Internet Explorer.
  2010-01-29
 • Lagt in ett resereportage från Jonas Rutbergs Nepalresa 2009.
 • Ändrat några filnamn i Media-sidan.
  2010-01-27
 • Ändrade strukturen i Media-sidan.
  2010-01-25
 • Skapade ett album för Skottlandsresan.
 • Lagt till fler randomkort på startsidan.
  2010-01-14
 • Ändrade filtypsnamnet till gemener på en massa randomkort på startsidan. Det var orsaken till att flera kort inte längre funkade.
  2010-01-12
 • Bytade PHP-kod till randombilden på startsidan, pga en uppdatering av servern. Den vill dock fortfarande inte ladda alla bilder, felsökning pågår.
  2010-01-01
 • Uppdaterade Kalendern.
  2009-12-26
 • Bytade ut korten i forsguiden och i fotoalbumet för Säveån.
 • Lagt in fler random-kort på startsidan och tagit bort några.
  2009-12-24
 • La till en ny forsguide i vårt bibliotek.
 • La in våra klistermärken i Medlems-sidan.
  2009-12-23
 • Uppdaterade Kalendern.
 • Flyttade filmen på startsidan till Media-sidan.
  2009-12-21
 • Uppdaterade Kalendern.
  2009-12-20
 • Nya justeringar i sidan om säkerhet. Ändrade handtecknet för "Stopp".
 • La till länkar i Kynne älvs fotoalbum.
 • Slagit ihop sidan med foton och sidan med filmerna, till en media-sida.
 • Gjort en kalendersida med kommande forsaktiviteter.
 • Lagt in en nedräknare i Kalendern. Tack Oskar Ringström!
  2009-12-19
 • Uppdaterat forsguiden för Enningdalsälven, med nya kort.
 • Gjort ett fotoalbum för Enningdalsälven.
 • Lagt in fler random-kort på startsidan.
 • Justering i sidan om säkerhet.
  2009-12-13
 • Uppdaterat forsguiden för Enningdalsälven.
 • Uppdaterade Put-in för Kynne älv.
  2009-12-10
 • Lagt till lite mer info om vattenflöden i Forsguiden.
  2009-12-06
 • Lagt till fler bilder i fotoalbumet för Kynne älv.
 • Lagt till fler randombilder på startsidan.
  2009-12-01
 • Lagt in mer info i Medlemssidan.
  2009-11-26
 • La in en intressant film om Jämtkrafts reklamfilm på startsidan.
  2009-11-25
 • Uppdaterade länkar till SMHI.
  2009-11-21
 • Ändrade position på rubrik för aktuella flöden i Forsguiden, så att den laddas in snabbare.
  2009-11-18
 • Åtgärdade en bugg i Forsguiden.
  2009-11-16
 • Lagt in flöde för Örekilsälven i Forsguiden.
 • Tagit bort startbilden i Forsguiden.
  2009-11-15
 • Lagt till aktuella flöden i forsguiden för Sarpsborgsvågen, Ågårdselva och Säveån.
 • Ändrat i PHP-koden till flödesalarmet på startsidan.
 • Ändrat rubriken på startsidan till en "fast" position.
  2009-11-14
 • Tagit bort bakgrundsbilden på startsidan.
 • Gjort en justering i forsguiden för Kynne älv.
 • Lagt huvudmenyn i en iframe.
 • Ändrat CSS-länkning till bakgrunden.
  2009-10-16
 • Lagt in ett funktion på startsidan, som larmar när flödet i Säveån, Ågårdselva eller Sarpsborgsvågen kommer över en viss nivå. Funktionen styrs automatiskt av en php-kod.
 • Lagt in automatisk uppdatering av flödena i forsguiden för Ågårdselva och Sarpsborgsvågen. Funktionen styrs av en php-kod.
  2009-10-14
 • Uppdaterade forsguiden för Säveån, med en grafisk flödesmätare.
 • Provkör ett PHP-script på startsidan, som visar flödesalarm för Ågårsdelva och Solbergfoss.
  2009-10-10
 • Tog bort info om Föreningarnas dag från startsidan.
 • La till "random"-kort på startsidan.
  2009-10-07
 • Gjort en sida om säkerhet.
 • Skapat en länkning från logotyp-bilden till startsidan.
 • Uppdaterat forsguiden för Örekilsälven nedre.
  2009-09-22
 • Uppdaterade forsguiden för Ågårdselva.
  2009-09-19
 • Lagt in information om laxparasit.
  2009-09-18
 • Uppdaterade sidan "Om oss".
 • Justering i metataggarna.
  2009-09-17
 • La in att vi stödjer organisationen Älvräddarna.
 • Uppdaterade forsguiden för Säveån, Ågårdselva, Örekilsälven nedre och Enningdalsälven.
  2009-09-11
 • Skapat en gästbok.
 • Uppdatering av forsguiden för Enningdalsälven.
  2009-09-10
 • Uppdatering av forsguiden för Ågårdselva.
  2009-09-07
 • La in info om Föreningarnas dag på startsidan.
  2009-09-06
 • Nytt fotoalbum "Sjoa 2009", än så länge bara bilder från Storula.
  2009-09-04
 • Nytt fotoalbum "Kynne älv 2009".
 • Omstrukturering i fotoalbumen.
 • Denna uppdateringssida skapad.