Bohusvals
Regler & tecken
I en större grupp ökar risken att det är en stor nivåskillnad mellan den bästa och sämsta paddlaren. De sämre paddlarna hamnar lätt på efterkälken. Genom att följa några enkla regler, hålls gruppen ihop och det gör färden säkrare och angenämare.
Regler
1. Behåll kontakt med paddlaren bakom dig!
Genom att regelbundet ha koll på var paddlaren bakom dig är, minskar risken att gruppen sprids ut. Ser du inte längre paddlaren bakom dig – stanna! Då kommer även paddlaren ramför dig snabbt stanna osv.
Det är lätt att vilja paddla ikapp paddlaren framför sig. Tyvärr kan då en grupp spridas ut enormt om något händer de sista kanotisterna.
2. Guida paddlaren bakom dig nedför svåra passager!
På detta sätt sker kunskapsöverföring om rätt linje, från de bästa paddlarna, som oftast tar täten, till paddlarna bakom. När paddlaren efter dig säkert har klarat en passage och förstått var man skall paddla ned, så får denna ansvaret att guida nästkommande.
3. Om någon simmar – stanna där du är om du är nybörjare, såvida inte ledaren ger tecken till annat.
Att undsätta en annan är inte lätt. Överlämna det till ledaren som ogärna ser att flera simmar samtidigt. En nybörjarkurs skall dock hållas på en plats att detta ej medför någon fara.
Reka
1. Tänk på att det är bättre att reka en gång för mycket än en gång för lite!
2. Vad kan konsekvensen av ett misstag bli när man paddlar en viss fors?
3. Vad kan hända om du simmar?
Signaler för kommunikation
För att öka säkerheten vid forspaddling underlättar det om samtliga i en grupp förstår och kan använda samma signaler. Man kan göra tecken med paddeln, tecken med händerna samt ljudsignaler med visselpipa.
Kom ihåg!
 • Peka alltid dit du vill en kanotist skall paddla – aldrig mot en fara.
Signaler med paddeln
Allt klart, kör!
 • Håll paddeln rakt upp.
Stopp, kör inte!
 • Håll paddeln parallellt med vattnet ovanför huvudet.
Hjälp, nödsituation!
 • Vifta med paddeln fram och tillbaka ovanför huvudet. Signalen kan förstärkas genom att man visslar samtidigt.
Paddla till vänster/höger
 • Paddeln pekande åt vänster/höger sida.
Paddla ned långt till vänster/höger
 • Paddeln pekande åt vänster/höger sida samtidigt som den stöts i dess längdriktning fram och tillbaks.
Visselsignaler
Bra att använda om sikten är begränsad – runt skarpa kurvor. Bra att känna till även om det också kan innebära att man paddlar i en miljö som inte är optimal för orutinerade paddlare.
Allt klart, paddla ned
 • Vissla en gång.
Vänta
 • Vissla två gånger.
Vänta, kliv ur kanoten och reka/se vad som händer
 • Vissla tre gånger.
Signaler med handen
Allt klart, kör!
 • Håll armen rakt upp ovanför huvudet.
Stopp!
 • Håll armarna vågrätt ut mot sidorna och pendla dem lätt upp och ner.
Hjälp, nödsituation!
 • Vifta med handen fram och tillbaka ovanför huvudet. Förstärk gärna signalen genom att hålla hjälmen i handen när man viftar. Kan förstärkas ytterligare genom att vissla samtidigt.
Kliv ur och reka
 • Peka på ögonen.
Vi samlas i bakvattnet på vänster/höger sida
 • Snurra handen ovanför huvudet och peka vänster/höger.
Är du OK?
 • Sätt handen på hjälmen, så att armen formar ett O. Klappa lätt på hjälmen med handen, är du okej?
Jag är OK!
 • Sätt handen på hjälmen, så att armen formar ett O.
OBS, träd! Nästa signal är med paddeln/handen som visar var du skall paddla – inte var trädet är!
 • Håll upp öppen hand med spretande fingrar, så att handen formar kronan på ett träd.
Kommentar
Det viktigaste med tecken är att alla i gruppen förstår dem. Dessa bör dock tillhöra basen och därför utgöra en grund för alla.
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!