Bohusvals
Gyro
Gyrodactylus salaris
"Gyro", Laxdjävul, Laxparasit
Gyrodactylus salaris är en parasit som bl.a. kan leva på laxars hud. Parasiten lever främst i sötvatten och kan skapa hög dödlighet bland laxar.
Parasiten spreds på 70-talet med levande fisk, sannolikt från Sverige till Norge. Den baltiska laxen som lever på den svenska östkusten tycks vara mer immuna, jämfört med den atlantiska laxen som lever på den svenska västkusten och i Norge.
Parasiten löser upp fiskens hud, som den livnär sig på. Fisken kan sedan få följdsjukdomar genom de sår som parasiten orsakat. Små blödningar och slemförtjockningar på fiskens hud är vanliga tecken på infektion.
Den främsta spridningsvägen för parasiten är med levande fisk, både via utplantering och vandring. Parasiten kan även spridas med utrustning som varit i kontakt med smittad fisk, som t.ex. sportfiskeutrustning, båtar, levande agn m.m. Ta därmed hänsyn till följande:
  • Flytta inte vatten eller fisk.
  • Torka all fiskeutrustning och båtar, alternativt rengör och desinficera dem innan de flyttas mellan olika vattenområden.
  • Rensa ej fisk på annan plats än på fångstplatsen.
Information om förekomst i våra vatten.
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!