Bohusvals
Forsguide över våra lokala älvar
Sarpsborgsvågen
Svårighetsgrad:
Klass 2/3 ?
Beskrivning:
En vals-våg som kommer fram vid flöden över 1000m³/s. Den är låg och kraftigt brytande. Inga större mängder grönvatten.
Vid flöden över 1400m³/s blir den ganska stökig. Men ändå en snäll vals som släpper relativt snabbt om man gått runt och inte kommer upp direkt igen.
Vid högre flöden (+1500m³/s) brukar våg/valsen inledas med en tubvåg.
Dålig lukt från närliggande industrier kan förekomma, om vinden ligger på därifrån. Kallsupar är heller inte så trevligt.
Vattenföring:
Flödet måste ligga på 1000m³/s eller mer för att vågen/valsen ska existera.
Se flödesmätaren för "Nedre Glomma", "Solbergfoss".
Vattennivån i havet sägs även spela in hur vågen ser ut.
Flödesmätare »
Hitta dit:
Vågen ligger inne i Sarpsborg i Norge.
Kör mot Sarpsborg (byn). Sväng av på motorvägsavfart nr. 5 på E6an.
Sväng höger i rondellen efter avfarten. Kör 200-300m och sväng vänster ner på en liten väg som leder in i ett bostadsområde, bredvid en bensinstation (Uno-X).
Kör sedan 100m till där vägen svänger åt höger, ta då avfarten åt vänster. Det är en liten grusväg i väldigt dåligt skick.
Parkera i slutet av vägen. Vågen ligger ca300m nedströms.
Till Put-in & Take-out »
Sarpsborgsvågen
Sarpsborgsvågen
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!