Bohusvals
Forsguide över våra lokala älvar
Örekilsälven nedre sträckan
Fotoalbum Örekilsälven nedre »
Tänk på att allmänt laxfiske pågår nedströms Brålandsfallet mellan den 15 maj - 30 september. Fiske ovanför Brålandsfallet kan även förekomma.
Svårighetsgrad:
Klass 2/3  beroende på vattenföring.
Brålandsfallet klass 4/5 ?
Beskrivning:
Ca 4km forspaddling, utan några längre sträckor plattvatten.
Sträckan består av vågtåg, mindre surfvågor och andra små lekställen. Även ett stort vattenfall förekommer, som är paddlat!
En rolig start på paddlingen är att droppa ner i vattnet vid Put-in. Gå ner för betongtrappan och droppa bredvid trappans slut, vid turbinernas utlopp.
Ett annat roligt moment är att göra en slide utför ett berg. Berget dyker upp efter 500 meters paddling, då älven svänger kraftigt åt vänster. Berget ligger på river-right, precis efter svängen.
Sista delen innan Take-out alt.1 måste rekas om man inte paddlat där tidigare. Man måste veta vart man kan ta sig ur älven innan Brålandsfallet. Sista delen är när älven rinner igenom en canyon. Gå ur på vänster sida för att reka, precis innan canyonen. Eller gå ner till Brålandsfallet innan paddlingen.
Take-out funkar på båda sidor av älven, då canyonen öppnar sig lite. Då har man ett bakvatten på river-left, som man kan ta sig ur från. Går även att gå ur på river-right, precis efter att det släta berget på river-right slutar. Att paddla sista forsen ner mot fallet rekommenderas ej!
Vid höga flöden (+80?m³/s) bör man ej heller paddla genom canyonen, då det är svårt att ta sig ur älven.
Vattenföring:
Älven är inte paddlingsbar under torrare perioder.
Flödet stiger kraftigt ca 1-4 dagar efter mycket regn, beroende på hur blött det är i marken och nivån i Kärnsjön.
Flödet i Örekilsälven bör inte understiga ca 10m³/s. Sträckan ner till Brålandsfallet går att paddla vid lite lägre flöden (ca 7m³/s).
Hitta dit:
Sträckan börjar strax utanför Munkedal.
Till Put-in »
Till Take-out alt.1 »
Till Take-out alt.2 »
Örekilsälven
Örekilsälven
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!