Bohusvals
Forsguide över våra lokala älvar
Munkedalsälven
Svårighetsgrad:
Klass 2/3 beroende på flödet
Beskrivning:
Ca 300-400m lång forssträcka mellan två sjöar.
Oftast kan man lägga i kajakerna i sjön och sedan paddla genom överströmningskanalerna ner i älven.
Vid rätt flöde blir det en hyfsad surfbar vals i mitten av sträckan.
Take-out på höger sida nere i Björidsdammen. Gå sedan tillbaka på Bohusleden.
Vattenföring:
Älven är inte paddlingsbar under torrare perioder.
Flödet stiger kraftigt ca 1-3 dagar efter mycket regn, beroende på hur blött det är i marken och nivån i sjöarna.
Flödet bör inte understiga ca 7m³/s.
Se laxfiskarnas hemsida: Flödesmätare »
Laxfiskarnas sida uppdateras dock bara under laxfiskesäsongen.
Hitta dit:
Sträckan ligger strax utanför Munkedal mot Valbo Ryr.
Till Put-in & Take-out »
Munkedalsälven
Munkedalsälven
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!